Tuesday, 22 November 2011

Video Membaca

Sangat sesuai digunakan untuk mengajar murid LINUS.

REFLEKSI:

Saya menggunakan video ini untuk mengajar murid LINUS. Ternyata sangat berkesan dan memberi pemahaman yang cukup kepadanya. Selain menggunakan kad imbasan, menggunakan video ini juga dapat menarik perhatian murid untuk mempelajari suku kata. Murid juga tidak mudah bosan malah dapat mengekalkan tumpuannya untuk terus belajar. Murid LINUS saya hanya seorang, oleh itu saya hanya menggunakan komputer atau Laptop saya sahaja tanpa perlu menggunakan LCD. 

Makropengajaran Bahasa Melayu Tahun 1

Pengenalan 
Saya telah menjalankan makropengajaran untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia Tahun 1. Tajuk yang saya pilih ialah Kebersihan Diri di bawah tema Bersih Dan Sihat.

Rancangan Pengajaran Harian
MATA PELAJARAN:
BAHASA MALAYSIA
TAHUN:
Tahun 1
BILANGAN MURID:
8 Orang
TARIKH:
18 Oktober 2011
MASA:
8.30-9.30pagi
TEMA:
BERSIH DAN SIHAT
TAJUK:
Bersihkan Diri

FOKUS
UTAMA
Standard Kandungan
4.4
Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
Standard pembelajaran
4.4.1
Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard Kandungan
2.3
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard pembelajaran
2.3.1
Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.OBJEKTIF
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
i.              Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul
ii.             Membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
PENGISIAN KURIKULUM
i.              Ilmu : Menjaga kebersihan diri (Pendidikan Moral)
ii.             Nilai : Kebersihan Fizikal Dan Mental
iii.            KBT : Kecerdasan Pelbagai - Verbal linguistik
BCB: mencatat nota
iv.           Teknik :Soal Jawab
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama Am
MEDIA/BAHAN BANTU MENGAJAR

Sabun, ubat gigi, pengetip kuku, syampu, kad pantun, carta soalan dan jawapan dan lembaran kerja 1& 2.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Set Induksi (5 minit)
1.   Guru menunjukkan alat atau bahan maujud seperti sabun, ubat gigi, pengetip kuku dan syampu kepada murid.
2.  Murid menyatakan kegunaan bahan atau alat yang ditunjukkan oleh guru.
3.    Murid dan guru bersoaljawab tentang alat/bahan maujud tersebut.

Nilai:
Kebersihan Fizikal Dan Mental
Teknik:
Teknik Soal Jawab


BAHAN/ALAT MAUJUD
Sabun, ubat gigi, pengetip kuku, syampu
Langkah 1 (8 minit)
1.    Guru melafazkan pantun tentang kebersihan diri dan meminta murid mendengar dengan teliti
2.    Guru membimbing murid melafazkan pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3.    Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas, kumpulan dan individu.
4.    Murid diminta menulis baris pantun tersebut pada kotak pantun yang bernombor.

KBT:
KP – Verbal linguistik

 KBT:
BCB – mencatat nota

Kad Pantun


 Lembaran kerja 1
Langkah 2 (7 minit)
1.    Guru menjelaskan konsep pantun 2 kerat.
2. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan.
3. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun.

Nilai:Kebersihan fizikalKad Pantun


Langkah 3 (6 minit)
1. Guru memaparkan carta pantun yang tidak lengkap.
2.  Murid dipilih secara rawak dan diberikan kad jawapan. Murid diminta melekat kad jawapan pada tempat yang betul.
3.    Murid melafazkan pantun tersebut.

Ilmu: Pendidikan Moral

Carta pantun dan jawapan
Penutup (4 minit)
1.  Guru meminta murid mengimbas semula tajuk yang dipelajari.
2.  Murid membaca pantun dengan sebutan, gaya dan intonasi yang betul.
3.    Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai sebagai kerja rumah.


Kad pantun
Lembaran Kerja 2

LAMPIRAN

PANTUN DUA KERAT

1. IKAN KELI DI ATAS BUKIT, 
    GOSOK GIGI SUPAYA TAK SAKIT.

2. BELI SOTONG MASAK KARI, 
    KUKU DIPOTONG KUMAN LARI.

3. IKAN HARUAN DI DALAM TANGKI
    SABUN BADAN BUANG DAKI.

4. NAIK BOT PERGI KE HULU, 
    CUCI RAMBUT BERSIH SELALU

REFLEKSI:

KEKUATAN 
            Daripada Makropengajaran yang telah saya laksanakan, saya mendapati ada kelebihan dan kekuatan yang dapat saya kesan iaitu kejelasan dan kelantangan suara saya. Namun begitu, saya juga perlu menunjukkan kelembutan dan sifat penyayang apabila mengajar murid-murid ini kerana sekiranya saya terlalu tegas, mereka akan ketakutan dan tidak dapat fokus terhadap pelajaran mereka. Tujuannya adalah untuk memudahkan murid mendengar arahan dan seterusnya membantu membina aliran pemahaman murid terhadap apa yang ingin disampaikan oleh guru. Saya juga dapat mengawal tingkah laku mereka dengan cara tersebut. 
Dalam Set Induksi, saya telah menggunakan bahan maujud bagi membina aliran perhatian murid terhadap topik yang hendak disampaikan. Ini secara langsung dapat menarik perhatian murid terhadap pelajaran yang ingin disampaikan. Murid juga sangat aktif dalam memberikan jawapan kepada soalan yang dikemukakan walaupun kadang-kadang murid menggunakan bahasa ibunda mereka. Saya sebagai guru pula harus membetulkan kesalahan tersebut.
         
KELEMAHAN
     Walaupun begitu, terdapat kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan makropengajaran ini iaitu ketepatan mengikut masa yang ditetapkan dalam Rancangan Pengajaran Harian yang telah dibuat. Ketepatan masa adalah sangat penting untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan perbandingan antara rakaman dan Rancangan Pengajaran Harian yang telah dibuat, saya mendapati masa yang digunakan untuk menjalankan sesuatu langkah pengajaran tidak sama. Saya lebih banyak membiarkan murid membaca pantun berbanding masa menjawab soalan yang diberikan. Walaubagaimanapun, masa keseluruhan dalam pengajaran ini tidak terlalu terjejas.

LANGKAH MENGATASI
Oleh itu, setiap kelemahan dan kekurangan yang telah dikesan hendaklah dibaiki bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran saya pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam makropengajaran ini, penambahbaikan yang perlu saya lakukan ialah ketepatan dalam penggunaan masa menyampaikan pelajaran, mengawal murid ketika memberi soalan dan pemantauan murid ketika melakukan latihan di dalam kelas. Ketetapan masa seperti yang ditentukan dalam Rancangan Pengajaran Harian haruslah saya tepati. Ketetapan masa sangat perlu diikuti untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana ia akan memudahkan saya dalam menyelesaikan setiap langkah penyampaian pengajaran bermula dari set induksi sehinggalah ke langkah penutup.

Mikropengajaran

Dalam Tugasan Mikropengajaran yang lepas, saya menggunakan gambar sebagai alat bantu mengajar saya. Kelas yang saya ajar ialah Tahun 1 untuk mata pelajaran Bahasa Malaysia. Kemahiran yang saya gunakan ialah Kemahiran Memulakan Pengajaran (Set Induksi). Sebelum memulakan pengajaran, saya menunjukkan gambar dan menyoal murid tentang gambar tersebut untuk menarik perhatian murid, membantu murid bersedia dari sudut kognitif dan afektif, memperkenalkan objektif pembelajaran, membina aliran pemikiran murid dan mengetahui pengetahuan sedia ada murid.

Gambar diwarnakan sebelum digunakan.

Rancangan Pengajaran Harian
Bahasa Malaysia Tahun 1

TARIKH:
18 OKTOBER 2011
MASA:
7.30 – 8.30 PG
TAHUN:
Tahun 1
TEMA:
KEKELUARGAAN
TAJUK:
Kebun Datuk Saya

FOKUS
UTAMA
Standard Kandungan
4.1
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
Standard pembelajaran
4.1.1
Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
FOKUS
SAMPINGAN
Standard Kandungan
1.5
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard pembelajaran
1.5.1
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggalOBJEKTIF
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:
i.              Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melaui nyanyian secara didik hibur.
ii.             Menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar.
PENGISIAN KURIKULUM
i.              Ilmu : Pendidikan Moral
ii.             Nilai : Kasih sayang, keberanian
iii.            KBT : Verbal linguistik, visual ruang, kinestetik
SISTEM BAHASA
Tatabahasa: Kata Nama Am
MEDIA
Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Set Induksi
1.    Guru mempamerkan gambar tunggal pada papan tulis.
2. Kemudian, murid diminta untuk menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membunyikan bunyi haiwan tersebut.

Nilai:
Kasih sayang
Teknik Soal Jawab
Teknik nyanyian

Lampiran 1
Gambar tunggal
(carta gambar atau slaid powerpoint)
Langkah 1
1.    Guru mempamerkan seni kata lagu ”Datuk Saya Ada Kebun” dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut.
2.   Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai.
3.    Murid menyanyikan lagu tersebut secara kelas.
4.   Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai.

Lampiran 2
Seni Kata Lagu
”Datuk Saya Ada Kebun”
Langkah 2
1.   Guru menyediakan 5 keping kad perkataan (ayam, itik, kambing, burung, kucing).
2.    Lima orang murid dipilih secara rawak. Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pasa Lampiran 1.
3.    Kemudian, murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul.
4.    Murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi.

KBT
Kontekstual

Nilai: Keberanian

Lampiran 3
Kad Perkataan

Lampiran 1
Gambar tunggal
(carta gambar atau slaid powerpoint)
Penutup
1.    Murid diminta untuk menyanyikan semula lagu ”Datuk Saya Ada Kebun” dengan sebutan  dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai sebagai penutup.

Lampiran 2
Seni Kata Lagu
”Datuk Saya Ada Kebun”

LAMPIRAN

SENI KATA LAGU

Datuk Saya Ada Kebun

Datuk saya ada kebun
iya iya o
Di kebunnya ada ayam
iya iya o
kok kok ni dan kok kok tu
kok ni kok tu
kok kok kok kok kok

Datuk saya ada kebun
iya iya o
Di kebunnya ada itik
iya iya o
kuek kuek ni dan kuek kuek tu
kuek ni kuek tu
kuek kuek kuek kuek kuek

Datuk saya ada kebun
iya iya o
Di kebunnya ada kambing
iya iya o
mbek mbek ni dan mbek mbek tu
mbek ni mbek tu
mbek mbek mbek mbek mbek

Datuk saya ada kebun
iya iya o
Di kebunnya ada lembu
iya iya o
moo moo ni dan moo moo tu
moo ni moo tu
moo moo moo moo moo 

REFLEKSI

KEKUATAN 
Antara kelebihan dan kekuatan yang dapat saya kesan dalam menjalankan tugasan mikropengajaran ini ialah ketegasan dan kelantangan suara saya dalam pengajaran. Ini kerana suara yang lantang akan memudahkan murid mendengar dan seterusnya membantu membina aliran pemikiran murid terhadap apa yang akan dipelajari. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam sesi pengajaran supaya murid menumpukan sepenuh perhatian kepada guru. Oleh itu, murid akan lebih tertumpu kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan gangguan-gangguan lain terutamanya dalam langkah set induksi yang memerlukan guru untuk menarik perhatian murid terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Sekiranya suara guru tidak jelas, ia akan memberi kesan kepada tumpuan dan fokus murid terhadap pembelajaran. Malah murid juga akan lebih hormat kepada guru kerana ketegasan yang ditunjukkan oleh guru dalam pengajaran.
 
KELEMAHAN
            Antara kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam mikropengajaran ini ialah penggunaan gambar tunggal yang agak kecil. Murid tidak dapat meihat gambar tunggal dengan jelas. Ini menyebabkan murid memberi pelbagai jawapan. Contohnya, untuk gambar kambing, murid menyangkakan ia adalah lembu. Ini menunjukkan gambar yang ditunjukkan oleh guru kurang jelas dan tidak sesuai. Kejelasan dalam alat bantu mengajar adalah sangat penting supaya murid dapat memahami pelajaran yang ingin disampaikan oleh guru.

LANGKAH MENGATASI
Setiap kelemahan dan kekurangan yang telah dikesan hendaklah diperbaiki bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada pelajaran akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam mikropengajaran ini, penambahbaikan yang perlu dilakukan ialah menggunakan gambar tunggal yang terang dan jelas.
 Gambar tunggal yang digunakan untuk meransang pemikiran murid juga hendaklah diperbaiki. Guru boleh membesarkan gambar tunggal tersebut agar lebih jelas dan terang. Murid juga dapat melihat gambar tersebut dengan lebih jelas dan mereka juga dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Ini secara langsung dapat membantu guru mencapai objektif yang ingin disampaikan.

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan