Thursday, 24 November 2011

Promosi Melalui Poster

Tajuk 3-Promosi Poster


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran: Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Tahun: Lima
Bilangan murid: 16 orang
Kedatangan: 16/16 orang
Tarikh: 26 September 2011
Hari: Isnin
Masa: 1230 - 1330 ptg
Tajuk: Mempromosi Jualan.
Sub Tajuk: Promosi melalui poster.
Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
i. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 7 maklumat yang perlu ada dalam poster.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 dari 7 ciri poster yang baik.
iii. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 tempat yang sesuai untuk menampal poster.
Penerapan Nilai Murni: yakin, kerjasama, berani mencuba dan mengemukakan pendapat, berusaha, tekun, sabar
Penyebatian KBKK: Menganalisis
Teknik Kajian Masa Depan: Ramalan dan analisis
Sumber pengajaran dan pembelajaran: LCD (Power point), 4 contoh poster, kertas majung, pen marker
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat contoh promosi melalui poster.

PROSEDUR PELAKSANAAN
ISI PELAJARAN PENGETAHUAN
KEMAHIRAN
AKTIVITI p&p
BBM/Nilai/Teknik KMD/strategi/
catatan/KBKK
Set Induksi
(5 minit)
Menggunakan kemahiran berfikir dengan kreatif dan kritis terhadap satu objek yan ditunjuk untuk mendekatkan murid kepada isi pelajaran.
Kamahiran mentafsir
1. Dengan menggunakan power point, guru mempamerkan satu gambar iaitu kereta.
Tujuan:
-menarik minat murid
-menguji pengetahuan sedia ada
2. Guru menyoal murid berdasarkan gambar tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran yang akan disampaikan.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai:
yakin
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
Maklumat yang perlu ada dalam poster.

Kemahiran mengenalpasti maklumat yang perlu ada dalam poster.
1. Guru menerangkan maklumat yang perlu ada dalam poster berdasarkan power point  yang dipaparkan.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru dan murid bersoal jawab.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat


Langkah 2
(12 minit)
Ciri-ciri poster yang baik.
Kemahiran menyatakan
ciri-ciri poster yang baik.
1. Guru menerangkan isi pelajaran berdasarkan paparan power point.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat

KBKK: Menganalisis

Teknik KMD:
Ramalan dan analisis

Langkah 3
(10 minit)
Tempat yang sesuai untuk mempamerkan poster.
Kemahiran mengenalpasti tempat yang sesuai untuk mempamerkan poster.  
1. Berdasarkan power point yang dipaparkan, guru menerangkantempat yang sesuai untuk menampal poster sambil menyoal murid.
2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk yang dibincangkan.

ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin

KBKK: menganalisa
Langkah 4
(18 minit)
Aktiviti KumpulanPenilaian

1. Guru
membahagikan kelas kepada 4 kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan diberikan satu contoh poster dan dikehendaki menyenaraikan maklumat yang ada dalam poster dalam bentuk grafik pada kertas majung.
3. Setelah selesai, setiap wakil kumpulan akan membentangkan jawapan di hadapan kelas.
4. Guru membimbing murid.

Guru meminta murid mengimbas kembali  tajuk yang dipelajari

ABM/BBM:
LCD (power point), contoh poster, kertas majung, pen marker
Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukakan pendapat

Teknik KMD:
Proses inovasi sosial
Penutup
(5 minit)
Rumusan

1. Guru memberi penghargaan positif kepada murid yang telah mengambil bahagian dengan aktif.
2. Guru membuat rumusan tentang tajuk.
Nilai: Berusaha, tekun, sabar

 REFLEKSI:
Untuk tajuk ini pula, saya turut menggunakan paparan power point. Murid kelihatan sangat berminat dengan tajuk ini. Murid telah belajar tentang maklumat yang perlu ada dalam poster. Dengan ini, murid dapat menghasilkan poster mengikut maklumat yang dikehendaki. Murid juga mengathui ciri-ciri poster yang baik. Selain itu, murid dapat menambahkan pengetahuan tentang tempat yang sesuai untuk mempamerkan poster. Murid juga bekerjasama dalam kumpulan dalam menghasilkan poster mengikut kreativiti masing-masing.
Kekuatan:
Murid berminat dengan aktiviti yang dijalankan terutama apabila guru menunjukkan contoh-contoh poster. Murid dapat memberikan pelbagai idea tentang poster. Ini menyenangkan tugas guru dalam memberikan pemahaman kepada murid.
Kelemahan:
Murid agak susah untuk menyatakan maklumat yang perlu ada dalam poster walau sudah diberikan contoh. Guru terpaksa mengulang tajuk tersebut. Ini agak membuang masa.
Langkah Mengatasi:
Saya akan membuat aktiviti yang lebih sesuai. Contohnya, kuiz agar dapat membuat murid berfikir dengan kritis dan mengingat semula pelajaran yang telah dipelajari.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan