Thursday, 24 November 2011

Mendapatkan Pesanan

Tajuk4-MENDAPATKAN PESANAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran: Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Tahun: Lima
Bilangan murid: 16 orang
Kedatangan: 16/16 orang
Tarikh: 19 September 2011
Hari: Isnin
Masa: 1230 - 1330 ptg
Tajuk: Mengurus Jualan
Sub Tajuk: Mendapatkan Pesanan
Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
i. Menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 4 cara mendapatkan pesanan.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 dari 4 aspek yang penting dalam mendapatkan pesanan.
iii. Menyatakan cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan bagi sesuatu barang.
Penerapan Nilai Murni: yakin, kerjasama, berani mencuba dan mengemukakan pendapat, berusaha, tekun, sabar
Penyebatian KBKK: Menganalisis
Teknik Kajian Masa Depan: Ramalan dan analisis
Sumber pengajaran dan pembelajaran: LCD (Power point), cawan berisi air
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat sesuatu jualan dijalankan.

PROSEDUR PELAKSANAAN
ISI PELAJARAN PENGETAHUAN
KEMAHIRAN
AKTIVITI p&p
BBM/Nilai/Teknik KMD/strategi/
catatan/KBKK
Set Induksi
(5 minit)
Menggunakan kemahiran berfikir dengan kreatif dan kritis terhadap satu dialog perbualan untuk mendekatkan murid kepada isi pelajaran.
Kamahiran mentafsir
1. Dengan menggunakan power point, guru mempamerkan satu dialog perbualan dan memilih dua orang murid untuk membaca dialog tersebut.
Tujuan:
-menarik minat murid
-menguji pengetahuan sedia ada
2. Setelah selesai, guru menyoal murid berdasarkan dialog tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran yang akan disampaikan.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai:
yakin
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
Menyenaraikan cara untuk mendapatkan pesanan
i. Telefon
ii. E-mel
iii. Majalah perniagaan
iv. Borang pesanan
Kemahiran menyenaraikan cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan
1. Guru menerangkan cara untuk mendapatkan pesanan berdasarkan power point  yang dipaparkan.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru dan murid bersoal jawab.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat


Langkah 2
(12 minit)
Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan. Aspek-aspek yang penting:
i. Jenis barang jualan.
ii. Tempat atau lokasi perniagaan.
iii. masa
iv. Kemudahan yang ada.
Kemahiran menyatakan aspek-aspek yang penting sebelum mendapatkan pesanan.
1. Guru menerangkan isi pelajaran berdasarkan paparan power point.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman.
ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat

KBKK: Menganalisis

Teknik KMD:
Ramalan dan analisis

Langkah 3
(10 minit)
Mengenalpasti cara untuk mendapatkan pesanan
Kemahiran mengenalpasti cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan.
1. Berdasarkan power point yang dipaparkan, guru menerangkan cara sesuai untuk mendapatkan pesanan sambil menyoal murid.
2. Guru menayangkan soalan dan meminta murid menyesuaikan  maklumat yang diberi iaitu barang dengan cara mendapatkan pesanan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk yang dibincangkan.

ABM/BBM:
LCD (power point)

Nilai: yakin

KBKK: menganalisa
Langkah 4
(18 minit)
Kuiz dan muzikPenilaian

1. Guru menerangkan cara kuiz diadakan.
2. Apabila muzik dimulakan, cawan berisi air akan digerakkan. Apabila muzik berhenti, murid yang memegang cawan tersebut akan menjawab soalan.
3. Kuiz diteruskan sehingga soalan selesai.

Guru meminta murid mengimbas kembali  tajuk yang dipelajari
ABM/BBM:
LCD (power point)
Cawan berisi air, muzik dan radio

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukakan pendapat
Penutup
(5 minit)
Rumusan

1. Guru memberi penghargaan positif kepada murid yang telah mengambil bahagian dengan aktif.
2. Guru membuat rumusan tentang tajuk.
Nilai: Berusaha, tekun, sabar

 REFLEKSI:
Dalam tajuk Mendapatkan Pesanan pula, saya menggunakan paparan power point untuk memberi pemahaman kepada murid tentang bagaimana cara mendapatkan pesanan sesuatu barangan. Tajuk ini mungkin baru kepada murid kerana mungkin murid tidak mengetahui bagaimana memesan sesuatu barang. Dengan ini murid dapat mengetahui bahawa terdapat pelbagai cara untuk mendapatkan pesanan iaitu melalui telefon, emel, borang pesanan dan majalah perniagaan.
Kekuatan:
Murid mudah memahami isi pelajaran kerana saya telah menggunakan paparan power point dengan menunjukkan contoh-contohnya sekali. Gambar juga digunakan supaya murid dapat melihat dengan lebih dekat bagaimana cara untuk mendapatkan pesanan.
Kelemahan:
Murid tidak dapat mengenalpasti cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan. Contohnya untuk membuat pesanan barang yang mudah rosak seperti makanan, murid menyatakan menggunakan borang pesanan tetapi sebenarnya menggunakan telefon adalah lebih mudah dan cepat untuk barang yang mudah rosak.
Langkah mengatasi:
Saya akan membuat aktiviti yang sesuai untuk kelemehan di atas. Contohnya, membawa barang yang mudah rosak dan barang yang tahan lama. Kemudian murid akan menilai barang tersebut dan mengenal pasti cara yang sesuai. 

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan