Wednesday, 23 November 2011

Tajuk 2 - Sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Refleksi:

Untuk tajuk yang kedua juga, saya menggunakan power point dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Saya mengajar murid saya telah sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan. Mungkin sebelum ini, mereka pernah memelihara ikan hiasan tanpa mengetahui bahawa adanya sebab ibu bapa mereka memelihara ikan hiasan. Murid-murid kelihatan sangat berminat dengan tajuk yang dipelajari apabila melihat paparan yang ditunjukkan.

Tajuk 1 - Pengenalan Ikan Hiasan

Ikan Hiasan-Pengenalan

Refleksi:

Dalam tunjang pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi bagi topik Ikan Hiasan pula, saya menggunakan power point yang saya hasilkan sendiri. Memandangkan tajuk ini mungkin baru bagi murid-murid saya, saya perlu memberi pemahaman yang jelas kepada murid saya. Dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan, murid dapat memahami pengenalan bagi topik Ikan Hiasan ini. Murid sentiasa mengajukan soalan telah tajuk yang dipelajari. Ini kerana saya telah menunjukkan gambar ikan hiasan yang mungkin mereka tidak pernah lihat. Saya juga berasa sangat seronok apabila dapat mengekalkan tumpuan murid saya dan juga membuatkan mereka berminat dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup ini.

Perniagaan Dan Keusahawanan

Tajuk2-Menyediakan Brg Jualan

Refleksi:

Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 untuk Tunjang Perniagaan Dan Keusahawanan, saya telah membuat satu power point yang berkaitan dengan topik yang dipelajari iaitu Menyediakan Jualan. Saya menggunakan paparan slide power point ini sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran dilakukan. Ternyata murid amat berminat dengan topik ini. Biasanya murid tidak begitu faham dengan tajuk ini. Tetapi setelah mengikuti p&p tersebut, murid faham dengan tajuk yang dipelajari.

Selamat Pagi


Lagu: Selamat Pagi
Lagu ini adalah lagu yang terdapat dalam KSSR Dunia Muzik Tahun 1.

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan