Wednesday, 23 November 2011

Tajuk 1 - Pengenalan Ikan Hiasan

Ikan Hiasan-Pengenalan

Refleksi:

Dalam tunjang pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi bagi topik Ikan Hiasan pula, saya menggunakan power point yang saya hasilkan sendiri. Memandangkan tajuk ini mungkin baru bagi murid-murid saya, saya perlu memberi pemahaman yang jelas kepada murid saya. Dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan, murid dapat memahami pengenalan bagi topik Ikan Hiasan ini. Murid sentiasa mengajukan soalan telah tajuk yang dipelajari. Ini kerana saya telah menunjukkan gambar ikan hiasan yang mungkin mereka tidak pernah lihat. Saya juga berasa sangat seronok apabila dapat mengekalkan tumpuan murid saya dan juga membuatkan mereka berminat dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup ini.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan