Wednesday, 23 November 2011

Perniagaan Dan Keusahawanan

Tajuk2-Menyediakan Brg Jualan

Refleksi:

Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5 untuk Tunjang Perniagaan Dan Keusahawanan, saya telah membuat satu power point yang berkaitan dengan topik yang dipelajari iaitu Menyediakan Jualan. Saya menggunakan paparan slide power point ini sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran dilakukan. Ternyata murid amat berminat dengan topik ini. Biasanya murid tidak begitu faham dengan tajuk ini. Tetapi setelah mengikuti p&p tersebut, murid faham dengan tajuk yang dipelajari.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan