Tuesday, 20 September 2011

KRT3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

Pada Semester 2 bagi Program Pensiswazahan Guru (PJJ) ini, kami telah diberikan tugasan 1(c) iaitu Pembangunan Blog yang membawa markah sebanyak  30%. Oleh itu, saya telah memilih matapelajaran Bahasa Malaysia @ Bahasa Melayu sebagai matapelajaran pautan dalam blog saya.

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan