Tuesday, 27 September 2011

Murid Tahun 1

Terdapat hanya lapan orang murid sahaja dalam kelas Tahun 1 (Seorang tidak hadir) dengan tiga orang murid lelaki dan lim aorang murid perempuan. Hanya seorang murid sahaja yang LINUS Tegar. Tujuh orang murid sudah ke Aliran Perdana.
Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan