Monday, 10 October 2011

Bahan Bantu Mengajar LINUS Literasi

Sebagai guru yang mengajar Program LINUS, kita hendaklah menyediakan bahan bantu mengajar yang boleh menarik perhatian murid tersebut. Kebanyakkan murid yang terlibat dengan Program LINUS tidak mempunyai semangat untuk belajar. Oleh itu, sebagai guru yang telah menghadiri kursus sebagai Guru LINUS, saya telah melengkapkan pengetahuan dan kemahiran menyediakan bahan bantu mengajar untuk murid LINUS terutamanya murid LINUS Tegar. Berikut ialah contoh-contoh bahan bantu mengajar yang dihasilkan semasa kursus KSSR Bahasa Malaysia Tahun 1.
Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan