Thursday, 24 November 2011

Tajuk 6 - Mutu Air

Tajuk6 Mutu Air


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran: Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
Tahun: Lima
Bilangan murid: 16 orang
Kedatangan: 16/16 orang
Tarikh: 8 Ogos 2011
Hari: Isnin
Masa: 1230 - 1330 ptg
Tajuk: Ikan Hiasan
Sub Tajuk: Pengurusan
1. Mengenal pasti kandungan mutu air.
2. Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan mencuci penapis.
Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
i. Menyatakan pH dan suhu air yang sesuai untuk ikan hiasan di dalam akuarium.
ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 1 daripada 2 bahan beracun yang wujud di dalam air.
iii. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 langkah penjagaan harian untuk akuarium.
iv. Menerangkan langkah penjagaan mingguan iaitu membersihkan akuarium, menukar air dan mencuci penapis mengikut langkah yang betul.
Penerapan Nilai Murni: yakin, kerjasama, berani mencuba dan mengemukakan pendapat, berusaha, tekun, sabar
Penyebatian KBKK: Menganalisis
Teknik Kajian Masa Depan: Ramalan dan analisis
Sumber pengajaran dan pembelajaran: LCD (Power point), akuarium dan ikan hiasan, pencuci akuarium, anti klorin, makanan ikan, jaring, span, kertas litmus, termometer, radio
Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah melihat air di dalam akuarium yang kotor.

PROSEDUR PELAKSANAAN
ISI PELAJARAN PENGETAHUAN
KEMAHIRAN
AKTIVITI p&p
BBM/Nilai/Teknik KMD/strategi/
catatan/KBKK
Set Induksi
(5 minit)
Menggunakan kemahiran berfikir dengan kreatif dan kritis terhadap satu dialog perbulan untuk mendekatkan murid kepada isi pelajaran.
Kamahiran mentafsir gambar
1. Dengan menggunakan power point, guru mempamerkan satu gambar akuarium.
Tujuan:
-menarik minat murid
-menguji pengetahuan sedia ada
2. Setelah selesai, guru menyoal murid berdasarkan gambar tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pelajaran yang akan disampaikan.
ABM/BBM:
LCD (power point), akuarium

Nilai:
yakin
Perkembangan
Langkah 1
(10 minit)
Mengenal pasti kandungan mutu air
1. Kebersihan air – bahan beracun seperti ammonia dan nitrat.
Kemahiran
mengenal pasti kandungan mutu air.

1. Guru menerangkan cara mengenal pasti kandungan mutu air berdasarkan power point  yang dipaparkan.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru juga menunjukkan cara untuk menyukat pH dan suhu air dengan menggunakan kertas litmus dna termometer.
4. Guru dan murid bersoal jawab.
ABM/BBM:
LCD (power point), kertas litmus, termometer

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat

KBKK: Menganalisis
Langkah 2
(12 minit)
Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan mencuci penapis (Penjagaan Harian).
Kemahiran melakukan penjagaan harian
1. Guru menerangkan isi pelajaran berdasarkan paparan power point.
2. Guru mengajukan soalan.
3. Guru meminta seorang murid ke depan untuk memberi ikan makanan.
4. Guru bersoal jawab dengan murid untuk mengukuhkan lagi pemahaman.
ABM/BBM:
LCD (power point), akuarium, makanan ikan

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukan pendapat

KBKK: Menganalisis

Teknik KMD:
Ramalan dan analisis

Langkah 3
(10 minit)
Melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan mencuci penapis (Penjagaan Mingguan)
Kemahiran melakukan penjagaan mingguan iaitu menukar air akuarium yang kotor.
1. Berdasarkan power point yang dipaparkan, guru menerangkan tentang bagaimana melakukan penjagaan mingguan sambil menyoal murid.
2. Guru juga menunjukkan contoh gambar akuarium yang sentiasa diberi penjagaan harian dna penjagaan mingguan.
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk yang dibincangkan.

ABM/BBM:
LCD (power point), akuarium, jaring, ikan, span, pencuci akuarium, anti klorin

Nilai: yakin

KBKK: menganalisa

Teknik KMD:
Ramalan dan analisis
Langkah 4
(18 minit)
Kuiz dan muzikPenilaian

1. Guru menerangkan cara kuiz diadakan.
2. Apabila muzik dimulakan, cawan berisi air akan digerakkan. Apabila muzik berhenti, murid yang memegang cawan tersebut akan menjawab soalan.
3. Kuiz diteruskan sehingga soalan selesai.

Guru meminta murid mengimbas kembali  tajuk yang dipelajari
ABM/BBM:
Lembaran soalan,
Cawan berisi air, muzik dan radio

Nilai: yakin, berani mencuba dan mengemukakan pendapat
Penutup
(5 minit)
Rumusan

1. Guru memberi penghargaan positif kepada murid yang telah mengambil bahagian dengan aktif.
2. Guru membuat rumusan tentang tajuk.
Nilai: Berusaha, tekun, sabar


 REFLEKSI:
Kelebihan
Untuk tajuk yang keenam juga, saya menggunakan paparan power point yang saya sediakan untuk murid-murid saya. Dalam tajuk ini, murid dapat memahami bagaimana mengenal pasti kandungan mutu air dan bagaimana melakukan kerja pembersihan bekas, menukar air dan mencuci penapis. Paparan gambar yang ditunjukkan juga sangat jelas dan ini akan dapat memberi pemahaman kepada murid-murid saya.
Kekurangan:
Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid agar sukar memahami apakah yang dimaksudkan dengan pH air. Ini mungkin sesuatu yang baru kepada murid. Murid juga tidak dapat membezakan perkataan antara pH dan suhu.
Langkah Mengatasi:
Untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan melakukan satu aktiviti yang mana dapat memberi pemahaman kepada murid saya tentang pH dan suhu air. Contohnya, setiap murid akan diberikan kertas litmus untuk menguji pH air dan juga termometer untuk menyukat suhu air.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan