Monday, 21 November 2011

Saringan Ketiga (Oktober)

REFLEKSI:

             Ujian Saringan Ketiga telah diadakan pada bulan Oktober. Lusiana sekali lagi menduduki ujian tersebut. Lusiana telah menguasai konstruk 1 hingga 7. Ini merupakan satu kejayaan buat Lusiana telah menguasai konstruk-konstruk tersebut. Ini membolehkan Lusiana naik dari kelas LINUS Tegar kepada Program LINUS. Saya juga turut berasa gembira dengan apa yang diperolehi olah Lusiana walaupun belum layak ke Arus Perdana.
             Dalam ujian tersebut, Lusiana telah menunjukkan peningkatan kerana telah telah mengenal, membunyikan dan menulis huruf dengan baik. Antara konstruk yang telah dikuasai oleh Lusiana ialah:

Konstruk 1 - Keupayaan membunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan.
Konstruk 2 - Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata terbuka.
Konstruk 3 - Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Konstruk 4 - Keupayaan membunyikan dan menulis suku kata tertutup.
Konstruk 5 - Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.
Konstruk 6 - Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 'ng'.
Konstruk 7 - Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal.

            Oleh itu, dalam Tahun 2, Lusiana perlu mengikut Program LINUS dan mengikut Ujian Saringan Keempat yang akan datang.

Murid Tahun 1 SK Lepong Menuan, Kapit.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan