Monday, 21 November 2011

Cerita Kanak-Kanak

Cerita kanak-kanak ini sesuai ditayangkan kepada murid-murid Tahun 1 dalam mata pelajaran Pendidikan Moral.

Refleksi:

Dalam mata pelajaran Pendidikan Moral, saya telah menayangkan cerita-cerita ini. Murid sangat berminat dan ini secara tidak langsung dapat mengekalkan tumpuan mereka di dalam kelas. Saya menggunakan cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dipelajari agar murid dapat melihat dengan lebih dekat nilai-nilai yang dipelajari.

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan