Wednesday, 5 October 2011

Fail apa yang perlu dalam LINUS

Penyelaras LINUS sekolah hendaklah mempunyai Fail Penyelaras LINUS iaitu

1. Fail Jawantankuasa LINUS
- Carta Organisasi
- Pekeliling
- Surat Menyurat
- Minit Curai
- Biodata Guru
- Jadual Waktu Guru
- Perancangan Strategi
     i. Pelan Strategik - 3 tahun
    ii. Pelan Tindakan - 1 tahun

2. Fail Konsep
- Modul Guru
- Modul Murid
- Manual dan Instrumen Saringan LINUS

3. Fail Minit Mesyuarat
- Minit Mesyuarat Kurikulum
- Minit Mesyuarat Panitia Bahasa Melayu
- Minit Mesyuarat Panitia Matematik
- Minit Mesyuarat Bimbingan dan Kaunseling

4. Fail Data
- Keputusan Saringan
- Analisis Data Saringan
- Headcount
- TOV

5. Fail Murid
- Senarai Nama Murid LINUS
- Profil Murid
- Rekod / Surat Pemeriksaan Doktor (sekiranya ada)
                                                                      

No comments:

Post a Comment

Kemahiran Hidup Tahun 5

Sbb Dan Tujuan Pelihara Ikan Aras 2&3

Kemahiran Hidup Tahun 5

Ikan Hiasan-Pengenalan

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 3-Penyediaan Bekas-Aksesori Akuatik

Kemahiran Hidup Tahun 5

Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan